Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy. Część 2: Dobre praktyki

26 Listopada 2018, 10:00 (Poniedziałek) - 26 Grudnia 2018, 10:00 (Środa)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bilet bezpłatny
Wyprzedane Brak wolnych miejsc

Jednym z priorytetów Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na rok 2018 jest temat wielokulturowości. Temu właśnie zagadnieniu poświęcamy w tym roku dwa spotkania. Pierwsza Konferencja Wielokulturowa EduAkcja Warszawy odbyła się w maju i poświęcona była wyzwaniom związanym z prowadzeniem działań wielokulturowych. Przyglądaliśmy się obecnym postawom i nastrojom społecznym, zastanawialiśmy się nad sposobami, w jakie edukacja wielokulturowa może kształtować postawy otwartości i dialogu.

26 listopada odbędzie się drugie spotkanie poświęcone wielokulturowości. Popatrzymy na Warszawę z perspektywy różnych mniejszości, będziemy mieli okazję obejrzeć prezentacje projektów wielokulturowych podejmowanych przez warszawskie instytucje animacji kultury. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami.

Celem projektów jest wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur, zachęcanie ich do wspólnych działań oraz przeciwdziałanie różnym formom przemocy na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym. Spotkanie będzie poświęcone projektom zrealizowanym w tym roku przez warszawskie domy kultury, biblioteki, szkoły oraz organizacje pozarządowe. Porozmawiamy o tym, jakie wyzwania napotkali realizatorzy podczas swoich działań? Co zmieniło się w ich otoczeniu? Jak przeprowadzone działania wpłynęły na uczestników i nich samych?

Oprócz prezentacji dobrych praktyk będzie czas na rozmowy, wymianę doświadczeń i pomysłów. Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych edukacją kulturalną i wielokulturową, pracujących w domach kultury, szkołach, bibliotekach, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, urzędach, teatrach, muzeach i innych instytucjach kultury.

Spotykamy się w Centrum Wielokulturowym. Jest to miejsce aktywności lokalnej, drugi dom dla imigrantów i lokalnej społeczności, w którym każdy znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę edukacyjną, kulturalną, doradczo-informacyjną czy hobbystyczną. Istnieje po to, aby wspierać integrację międzykulturową i obywatelską mieszkańców Warszawy.

PROGRAM


10:00-10:15 Otwarcie konferencji

10:15-11:30 Prezentacja projektów zrealizowanych w ramach programu "Edukacja kulturalna odbiorców kultury ze szczególnym uwzględnieniem projektów wielokulturowych"

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:00 Prezentacja projektów

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:30-14:15 Prezentacja projektów

14:30-15:00 Podsumowanie

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w wars wydarzenia Wars